CSR – Strategia zrównoważonego rozwoju Automationstechnik Sp. z o.o.

W 2015 roku kraje członkowskie ONZ przyjęły „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” zawierającą 17 celów i 169 powiązanych z nimi działań na rzecz przebudowy świata z korzyścią dla środowiska oraz przyszłych pokoleń. Cele te wyznaczają obecnie strategię działania organizacji państwowych i przedsiębiorstw na całym świecie.

Automationstechnik Sp. z o.o. ma świadomość, że wszystkie działania – łącznie z pozyskiwaniem materiałów, produkcją, dystrybucją i sprzedażą produktów – muszą być prowadzone z poszanowaniem i uwzględnieniem praw człowieka,  jego zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Firma dąży do ciągłego doskonalenia, traktując zrównoważony rozwój jako zasadniczą kwestię leżącą u podstaw wszystkich naszych działań. Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych partnerów biznesowych i dostawców, w tym także ich podwykonawców.

Strategia zrównoważonego rozwoju AT obejmuje: