AT firmą odpowiedzialną społecznie

Automationstechnik Sp. z o.o. kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu buduje swoją kulturę organizacyjną w oparciu o system wartości etycznych.
Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu to podstawa naszej działalności.
W naszych działaniach podejmujemy inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, pracowników, społeczności lokalne oraz kontrahentów.

Szczególnym zobowiązaniem do przestrzegania najwyższych standardów postępowania jest Kodeks Postępowania Automationstechnik.

Zobacz nasz Kodeks postępowania

Automationstechnik Sp. z o.o. ma świadomość, że wszystkie działania – łącznie z pozyskiwaniem materiałów, produkcją, dystrybucją i sprzedażą produktów – muszą być prowadzone z poszanowaniem i uwzględnieniem praw człowieka,  jego zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego.
Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych partnerów biznesowych i dostawców, w tym także ich podwykonawców.

Zobacz Kodeks postępowania naszych Dostawców

 

 

 

at

Home home Kontakt kontakt
Oferta handlowa oferta