W 2015 roku kraje członkowskie ONZ przyjęły „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” zawierającą 17 celów i 169 powiązanych z nimi działań na rzecz przebudowy świata z korzyścią dla środowiska oraz przyszłych pokoleń. Cele te wyznaczają obecnie strategię działania organizacji państwowych i przedsiębiorstw na całym świecie.

Idea zrównoważonego rozwoju jest nierozerwalnie związana z odpowiedzialnym biznesem w związku z czym Automationstechnik Sp. z o.o. postanowiła dopasować działania z zakresu CSR do realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju SDGs.

W tym miejscu należy nadmienić, że nasza firma od lat intuicyjnie realizuje działania wpisujące się w Strategię zrównoważonego rozhttp://automationstechnik.pl/wp-content/uploads/2022/02/AT-Polityka-srodowiskowa-i-energetyczna.pdfwoju i CSR.

Mając na uwadze rozwój spółki, postanowiliśmy usystematyzować i skodyfikować wartości, jakimi kieruje się nasza firma i tak powstały dokumenty stanowiące podstawę naszych działań:

logo kolo 1 automatyzacja produkcji
logo AT GREEN BEZ OBRYSU automatyzacja produkcji

Automationstechnik Sp. z o.o. ma świadomość, że wszystkie działania – łącznie z pozyskiwaniem materiałów, produkcją, dystrybucją i sprzedażą produktów – muszą być prowadzone z poszanowaniem i uwzględnieniem praw człowieka,  jego zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego. Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych partnerów biznesowych i dostawców, w tym także ich podwykonawców.

Home home Kontakt kontakt
Oferta handlowa oferta